2 pensamientos en “Ortega y Gasset

 1. David Cervelló Sanz

  DESCARTES 1 BAT X
  COMENTARI:

  El treball està complet i ben redactat.
  La part del perscpectivisme creguem que és massa extensa el que dificulta la total comprensió d’aquest.
  NOTA: 3’5/5

 2. Guillem Boils Martínez

  Grup 1BATB , Plató:

  El treball és un treball molt extens , amb molta informació i sobretot de gran varietat (imatges, videos…) En general conté una bona estructura en quan a les diferents parts, però pensem que els comentaris són massa extensos i llargs , per exemple en el apartat de la biografía i en el del raciovitalisme , sobretot, i també creguem que són comentaris no molt elaborats.

  La nota per a aquest treball es de 3,5/5.

Los comentarios están cerrados.