Simone de Beauvoir

2 pensamientos en “Simone de Beauvoir

 1. Guillem Boils Martínez

  Grup que evalua : 1 Batxillerat B , Plató.

  La qualitat del contigut és bona i correcta i s’adapta al que demana la videolliçó, i la seua extensió també m’agrada perque no es llarga i s’enten perfectament el que volen explicar.
  El contigut narrat és l’ adequat a cada diapositiva i la qualitat és bona , però la claredat podria millorarse molt, encara que m’ha agradat molt com enllaçen Marta i Neus les seues narracions , perquè fa que siga més entretingut i s’entenga tot més clarament i de forma més directa.
  El numero i el disseny de cada diapositiva és el es demanava i és l’adequat en quan a fotos i legibilitat etc.
  I per a acabar , la qualitat de so e imatge és el que falla en aquesta videlliçó. El començament de Marta és perfecte en quan a so e imatge però les explicacions dels altres components del grup no són clares i falla el so, i també en Neus la sicronització entre veu e imatge, però s’entenen perfectament.
  La meua qualificació per a aquesta videolliçó és de 4/5

 2. David Cervelló Sanz

  Grupo: 1 Bach X, Descartes.

  En lugar vamos a hablar de el contenido.
  El contenido está completo y correcto aunque las diapositivas creemos que son demasiados extensas, hay demasiado texto en ellas lo que dificultan su comprensión, os recomendamos que pongáis menos texto y lo expliquéis más.
  En cuanto al aspecto las diapositivas cumplen el número establecido pero como ya hemos dicho antes la gran cantidad de texto dificulta su lectura. La calidad de sonido e imagen no es muy buena, en algunas partes es malo el sonido mientras que en otras la imagen no es nítida. La duración es la correcta aunque algunas partes no se sincronizan bien.
  Nuestra calificación es de 3/5.

Deja un comentario